Allt inom Q2

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2023

Stark preklinisk framdrift med NEX-22, positiva fas 1-data med NEX-20 och flera partnerprojekt i preklinisk utvärdering

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-juni 2022

Pilotanläggningen invigd och GMP-certifierad, patent godkänt i Europa och produktprojekten närmar sig klinisk fas