Allt inom Bokslutskommuniké

Nanexa publicerar bokslutskommuniké och Q4-rapport 2023

Klinisk prövningsansökan för NEX-22 inlämnad, finansiering säkrad och taktiska prioriteringar för 2024

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2022

Avtal och riktad emission till Novo Nordisk, lösning på patentintrångsprocessen och start av fas 1-studie med NEX-20