Allt inom Bokslutskommuniké

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2021

Ytterligare utvärderingsavtal och positiva resultat i preklinisk utredning av NEX-18

Nanexa Bokslutskommuniké 2020

”Fjärde kvartalet 2020 var ett av de mest händelserika i Nanexas historia. Vi erhöll ett GMP-certifikat för läkemedelstillverkning och ett kliniskt prövningstillstånd för vårt projekt NEX-18, vi tecknade ett utvecklingsavtal med Applied Materials och ett investeringsavtal med Applied Ventures och efter noggrann utvärdering beslutade vi strax efter utgången av kvartalet att välja lenalidomid för vårt projekt NEX-20.” David Westberg, vd Nanexa AB.