Allt inom Bokslutskommuniké

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2022

Avtal och riktad emission till Novo Nordisk, lösning på patentintrångsprocessen och start av fas 1-studie med NEX-20

Nanexa publicerar bokslutskommuniké för 2021

Ytterligare utvärderingsavtal och positiva resultat i preklinisk utredning av NEX-18