MEDIA

Nanexa beviljas bidrag från VINNOVA för studie med monoklonala antikroppar

24 maj, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har beviljats medel inom ramen för VINNOVA-projektet ”Verifiering i Testa Center, del III” till ett belopp på maximalt 290 000 kronor. Medlen kommer användas för ett internt forskningsprojekt i Nanexa med målet att belägga monoklonala antikroppar (mAbs) med PharmaShell®.

Projektet benämns: “A proof-of-concept study of applying prolonged-release coatings onto monoclonal antibodies using the PharmaShell® technology”.

”Vi ser ett ökat intresse för PharmaShell bland de riktigt stora läkemedelsbolagen, bland annat för applikationer med biologiska läkemedel så som peptider, proteiner, polysackarider och inte minst mAbs. Det är därför mycket glädjande att vi nu kan genomföra egna studier med mAbs och visa fördelarna med PharmaShell inom detta expansiva och mycket intressanta område.”, säger Nanexas vd David Westberg