MEDIA

Nanexa inleder kompletterande prekliniska studier

25 oktober, 2021
- Pressmeddelande

Nanexa AB meddelar idag att bolaget inlett kompletterande prekliniska studier för att utreda vad som har orsakat de måttliga hudreaktioner som uppkom i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin.

Som tidigare meddelats har inkluderingen av patienter i NEX-18-studien pausats på grund av måttliga hudreaktioner vid injektionsstället och en utredning inletts för att klargöra orsaken. Utredningen som sker tillsammans med klinikerna i studien väntas vara klar under fjärde kvartalet i år.

För att säkerställa att Nanexa går vidare i NEX-18-projektet på det mest optimala sättet har bolaget inlett kompletterande prekliniska studier i gris som väntas bli klara under första kvartalet 2022.

”Vi gör dessa kompletterande prekliniska studier på grisar för att få en tydlig förståelse för vad som orsakat hudreaktionerna och på vilket sätt vi skulle kunna minimera lokala hudreaktioner vid administrering av NEX-18”, säger David Westberg, vd för Nanexa.