MEDIA

Nanexa tecknar utvärderingsavtal med ett stort globalt läkemedelsbolag

30 augusti, 2022
- Pressmeddelande

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har tecknat ett så kallat Material Transfer and Feasibility Study Agreement med option på licens med ett av de största globala läkemedelbolagen, för utvärdering av Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, i en depåformulering av ett specifikt läkemedel.

Studien avser en specifik kommersiell läkemedelsprodukt i syfte att med hjälp av PharmaShell-systemet ta fram en långtidsverkande injicerbar produkt för lokal administrering.

”Det är väldigt intressant att vi i detta projekt nyttjar vårt PharmaShell-system där den höga andelen läkemedelsubstans (drug load) som vi kan åstadkomma är en verklig nyckelfördel. En lokal och riktad frisättning av den aktiva substansen kan innebära flera fördelar jämfört med systemisk administrering. Det är naturligtvis också mycket spännande för Nanexa att inleda ett samarbete med detta stora läkemedelsföretag och vi ser fram emot att påbörja arbetet inom kort, med målet att generera resultat som kan ligga till grund för ett mer omfattande utvecklingsprogram”, säger David Westberg, VD för Nanexa.

Avtalet reglerar bland annat detaljer kring vad som ska undersökas, klargörande kring patenträttigheter, en fastställd ersättning till Nanexa för denna utvärdering samt en option på licens.