NEX-18

Nanexas egna produktprojekt NEX-18 syftar till att driva utvecklingen av en PharmaShell®-belagd läkemedelsprodukt för behandling av Myelodysplastiska syndrom (MDS), en allvarlig form av blodcancer. Nanexa driver i egen regi NEX-18 genom de första faserna av klinisk prövning.

Myelodysplastiska syndrom (MDS), är en grupp kroniska sjukdomar där blodbildningen inte fungerar som normalt. Orsaken till detta är att de blodbildande stamcellerna i benmärgen inte förmår producera mogna blodceller av olika typer (röda och vita blodkroppar samt blodplättar). I de flesta fall innebär detta att patienterna får blodbrist (anemi), ett för lågt antal av vita blodkroppar (leukopeni) och ett minskat antal blodplättar (trombocytopeni). I en del andra fall kan emellertid sjukdomen redan från början likna en kronisk leukemi med ett ökat antal vita blodkroppar i blodet.

Även om majoriteten av fallen (över 90 %) rapporteras hos personer över 60 år kan tillståndet uppträda vid vilken som helst ålder, oftare hos män än hos kvinnor. Det insjuknar ca 50 000 personer i MDS per år i USA och Europa.

Azacitidin med PharmaShell®

Vår bedömning är att en förenklad behandling med en subkutan injektion som ersätter de sju injektioner som behövs med dagens azacitidinformulering kommer att fylla ett stort behov både för sjukvården och underlätta för patienterna.

 

”Den produktförbättring som NEX-18 utgör kommer betyda väldigt mycket både för patienten i form av mindre behov av resande till och från sjukhus, samt ge möjligheter till stora besparingar inom sjukvården i form av både tid och pengar”

Blodcancerspecialist, Rochester, USA