PharmaShell®

PharmaShell logo, PharmaShell logotype

PharmaShell® är Nanexas revolutionerade drug delivery-system.

I Nanexas drug delivery-system, PharmaShell®, omsluts läkemedelspartiklar av ett skal med kontrollerad löslighet, vilket innebär att det tar en viss tid att lösa upp skalet och därmed frigöra läkemedlet i kroppen.

Genom möjligheten att styra skalens tjocklek med hög precision kan hastigheten för att frigöra läkemedlet noggrant bestämmas i förväg. Med hjälp av detta kan man skapa läkemedel för parenteral administrering som räcker över veckor eller månader.

Nanexas plattform ger många möjligheter till unik produktdifferentiering:

  • Kontrollerad frisättning av läkemedel.
  • Frisättning av läkemedel möjlig under lång tid (mer än 6 månader).
  • Hög läkemedelsandel (så kallad drug load). Med PharmaShell® uppnås minst 70% men ofta högre.
  • Möjlighet att skräddarsy frisättningstid och hastighet för att optimera behandlingseffekten.
  • Möjlighet att bevara och skydda läkemedlets aktivitet tills dess att det frisätts även vid månadslånga depåer.

ALD – Beläggningstekniken bakom drug delivery-systemet PharmaShell®

Den teknik som Nanexa använder för att tillverka skalen som utgör PharmaShell® är Atomic Layer Deposition (ALD). I ALD använder man sig av reaktiva gaser som med atomlager för atomlager bygger upp ett ytskikt med hög precision. ALD har under decennier använts inom elektronikindustrin och är således väletablerat för större skala och automatisering.

ALD går också att använda vid låga temperaturer, ner mot rumstemperatur, till skillnad från andra ytbeläggningstekniker som i regel använder sig av avsevärt högre deponeringstemperaturer som därmed riskerar inaktivera läkemedlet. En ytterligare fördel med ALD är att beläggningen sker under torra förhållande, vilket gör att det är möjligt att belägga läkemedel som snabbt löses upp i vatten eller andra lösningsmedel.

Genom att man med ALD bygger upp en ytbeläggning atomlager för atomlager kan ytbeläggningens tjocklek styras med extremt hög precision. Läkemedelspartiklar av olika storlek och form kan beläggas då det enda som krävs för att beläggning ska bildas är att reaktionsgaserna kan nå ytan.