Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 30 september 2020

Antal aktier Andel
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 1 661 314 7,6%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 465 351 6,7%
Jan Christer Petersen 1 269 974 5,8%
Jan Ivar Nordqvist 1 223 863 5,6%
M2 Capital Management AB 1 061 516 4,8%
Applied Ventures, LLC. 686 492 3,1%
CJ Hall Invest 600 000 2,7%
Mårten Rooth 421 750 1,9%
David Olsson 420 000 1,9%
Anders Johansson 410 250 1,9%
Summa 10 största aktieägare 9 220 510 42,1%
Övriga aktieägare 12 689 836 57,9%
Totalt 21 910 346 100,0%

Per den 19 januari 2021 hade Nanexa 2 553 aktieägare.