Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 31 mars 2023

Antal aktier Andel
Novo Nordisk A/S 10 000 000 16,5%
M2 Capital Management AB 4 167 194 6,9%
Försäkringsbolat Avanza Pension AB 3 706 814 6,1%
Jan Petersen 3 517 817 5,8%
Skirner Förvaltning AB (incl owners) 2 453 337 4,0%
Applied Ventures, LLC. 2 334 742 3,8%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 829 129 3,0%
Ivar Nordqvist 1 403 611 2,3%
Mikael Jacobsson 1 060 156 1,7%
David Olsson 1 003 000 1,7%
Summa 10 största aktieägare 31 475 800 51,9%
Övriga aktieägare 29 219 826 48,1%
Totalt 60 695 626 100,0%

Per den 31 mars 2023 hade Nanexa 3 060 aktieägare.