Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 30 september 2021

Antal aktier Andel
M2 Capital Management AB 4 167 194 8,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 3 893 514 7,7%
Jan Petersen 3 477 942 6,9%
Skirner Förvaltning AB (incl owners) 2 800 000 5,5%
Applied Ventures, LLC. 2 334 742 4,6%
Health Runner AB 1 969 093 3,9%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 482 217 2,9%
Ivar Nordqvist 1 257 036 2,5%
David Olsson 1 052 988 2,1%
Mikael Jacobsson 650 437 1,3%
Summa 10 största aktieägare 23 085 163 45,5%
Övriga aktieägare 27 610 463 54,5%
Totalt 50 695 626 100,0%

Per den 30 september 2021 hade Nanexa 3 433 aktieägare.