Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 30 juni 2021

Antal aktier Andel
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 1 853 704 7,3%
Jan Petersen 1 552 711 6,1%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 342 426 5,3%
Ivar Nordqvist 1 257 036 5,0%
Applied Ventures, LLC. 1 167 371 4,6%
M2 Capital Management AB 1 065 101 4,2%
CJ Hall Invest 538 000 2,1%
David Olsson 525 000 2,1%
Mikael Jacobsson 455 437 1,8%
Mårten Rooth 425 750 1,7%
Summa 10 största aktieägare 10 182 536 40,2%
Övriga aktieägare 15 165 277 59,8%
Totalt 25 347 813 100,0%

Per den 30 juni 2021 hade Nanexa 2 698 aktieägare.