Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 30 juni 2022

Antal aktier Andel
M2 Capital Management AB 4 167 194 8,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 3 729 924 7,4%
Jan Petersen 3 487 817 6,9%
Skirner Förvaltning AB (incl owners) 2 800 000 5,5%
Applied Ventures, LLC. 2 334 742 4,6%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 908 729 3,8%
Health Runner AB 1 818 778 3,6%
Ivar Nordqvist 1 437 500 2,8%
David Olsson 1 074 724 2,1%
Mikael Jacobsson 836 379 1,6%
Summa 10 största aktieägare 23 595 787 46,5%
Övriga aktieägare 27 099 839 53,5%
Totalt 50 695 626 100,0%

Per den 30 juni 2022 hade Nanexa 2 942 aktieägare.