Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 30 december 2021

Antal aktier Andel
M2 Capital Management AB 4 167 194 8,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 3 835 864 7,6%
Jan Petersen 3 477 942 6,9%
Skirner Förvaltning AB (incl owners) 2 800 000 5,5%
Applied Ventures, LLC. 2 334 742 4,6%
Health Runner AB 1 969 093 3,9%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 927 638 3,8%
Ivar Nordqvist 1 416 937 2,5%
David Olsson 1 025 000 2,0%
Mikael Jacobsson 733 203 1,4%
Summa 10 största aktieägare 23 687 613 46,7%
Övriga aktieägare 27 008 013 53,3%
Totalt 50 695 626 100,0%

Per den 30 december 2021 hade Nanexa 3 107 aktieägare.