Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 30 september 2020

Antal aktier Andel
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 1 713 086 8,1%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 568 025 7,4%
Jan Ivar Nordqvist 1 223 863 5,8%
Jan Christer Petersen 1 193 598 5,6%
M2 Capital Management AB 1 061 516 5,0%
CJ Hall Invest 560 000 2,6%
Mårten Rooth 421 750 2,0%
Anders Johansson 410 250 1,9%
David Olsson 375 000 1,8%
Manligheten AB 341 130 1,6%
Summa 10 största aktieägare 8 868 218 41,8%
Övriga aktieägare 12 355 636 58,2%
Totalt 21 223 854 100,0%

Nanexa hade per den 30 september 2 428 aktieägare.