Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 31 december 2023

Antal aktier Andel
Novo Nordisk A/S 27 000 000 19,9%
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 7 378 659 5,4%
Applied Ventures, LLC. 7 004 226 5,2%
Nolsterby Invest AB 4 561 606 3,4%
M2 Capital Management AB 4 167 194 3,1%
Jan Petersen 3 537 863 2,6%
Nordnet pensionsförsäkring AB 3 429 219 2,5%
Mikael Jacobsson 3 279 665 2,4%
Formue Nord A/S 2 909 103 2,1%
Ivar Nordqvist 2 327 825 1,7%
Summa 10 största aktieägare 65 595 360 48,3%
Övriga aktieägare 70 100 266 51,7%
Totalt 135 695 626 100,0%

Per den 31 december 2023 hade Nanexa 3 298 aktieägare.