Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 31 december 2022

Antal aktier Andel
Novo Nordisk A/S * 10 000 000 16,5%
M2 Capital Management AB 4 167 194 6,9%
Försäkringsbolat Avanza Pension AB 3 801 318 6,3%
Jan Petersen 3 517 817 5,8%
Skirner Förvaltning AB (incl owners) 2 653 337 4,4%
Applied Ventures, LLC. 2 334 742 3,8%
Nordnet pensionsförsäkring AB 2 022 051 3,3%
Ivar Nordqvist 1 437 500 2,4%
Mikael Jacobsson 1 055 089 1,7%
David Olsson 1 011 050 1,7%
Summa 10 största aktieägare 32 000 098 52,7%
Övriga aktieägare 28 695 528 57,3%
Totalt 60 695 626 100,0%

* Novo Nordisks aktier registrerades den 2 januari 2023.

Per den 31 december 2022 hade Nanexa 3 060 aktieägare.