Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 31 mars 2021

Antal aktier Andel
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB 1 968 264 7,9%
Jan Christer Petersen 1 683 061 6,8%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 503 146 6,0%
Jan Ivar Nordqvist 1 293 374 5,2%
M2 Capital Management AB 1 065 101 4,3%
Applied Ventures, LLC. 686 492 2,8%
CJ Hall Invest 570 000 2,3%
David Olsson 510 000 2,1%
Mikael Jacobsson 438 787 1,8%
Mårten Rooth 425 750 1,7%
Summa 10 största aktieägare 10 143 975 40,8%
Övriga aktieägare 14 722 959 59,2%
Totalt 24 866 934 100,0%

Per den 31 mars 2021 hade Nanexa 2 614 aktieägare.