Ägarstruktur

De 10 största aktieägarna per 30 juni 2023

Antal aktier Andel
Novo Nordisk A/S 10 000 000 16,5%
M2 Capital Management AB 4 167 194 6,9%
Försäkringsbolat Avanza Pension AB 3 719 058 6,1%
Jan Petersen 3 523 124 5,8%
Applied Ventures, LLC. 2 334 742 3,8%
Skirner Förvaltning AB (incl owners) 2 320 103 3,8%
Nordnet pensionsförsäkring AB 1 987 633 3,3%
Ivar Nordqvist 1 399 611 2,3%
Mikael Jacobsson 1 066 636 1,8%
David Olsson 1 003 000 1,7%
Summa 10 största aktieägare 31 521 101 51,9%
Övriga aktieägare 29 174 525 48,1%
Totalt 60 695 626 100,0%

Per den 3o juni 2023 hade Nanexa 3 003 aktieägare.