Allt inom

Nya positiva resultat från djurstudie

Uppsala 2018-05-31

Nya positiva resultat från djurstudie

Nanexa har erhållit resultat från en veckolång djurstudie som genomförts under maj månad. Studien gjordes på råttor som injicerades subkutant med ett modelläkemedel som försetts med en vidareutveckling av Nanexas drug delivery-system PharmaShell®.

Läs mer

Nanexa undersöker PharmaShell® i ny djurstudie

Baserat på de goda resultaten från den djurstudie med PharmaShell® som genomfördes under tredje kvartalet 2017 har Nanexa beslutat genomföra ytterligare en djurstudie. Den nya studien som just startats kommer även den studera depåeffekt av PharmaShell® men under avsevärt längre tid än den tidigare studien.

Läs mer