7/13/2015

Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Christian Östberg Minskade innehav -39730 353970

Läs mer

7/13/2015

Aktie Namn Överträdelse Ändring Antal Totalt
NANEXA Närstående: Christian Östberg Minskade innehav -39730 353970

Läs mer