Allt inom Finansiell kalender

Tid för publicering av årsredovisningen

Nanexas årsredovisning för 2018 kommer publiceras den 20 maj, 2019. Årsstämman kommer hållas den 11 juni i Uppsala. Tid och plats för denna kommer att kommuniceras senare.

Läs mer

Nanexa tidigarelägger publicering av kvartalsrapport för tredje kvartalet

Nanexas styrelse har beslutat att tidigarelägga publicering av kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2017 från det tidigare kommunicerade datumet den 17 november till den 10 november.