Allt inom Regulatorisk

Nanexa erhåller beslut om sanktionsavgift från Finansinspektionen avseende ärende från 2017

Nanexa AB meddelar idag att bolaget har mottagit beslut från Finansinspektionen att betala sanktionsavgift om 1 000 000 kronor avseende en händelse som inträffade 2017.

Nanexa pausar NEX-18-studien

Nanexa meddelar idag att inkluderingen av patienter i bolagets fas I-studie med NEX-18, en depåberedning av 5-azacitidin, pausas på grund av måttliga hudreaktioner vid injektionsstället.