Allt inom Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i Nanexa AB

Den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Nanexa AB (publ), varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Förberedelser för start av klinisk studie med NEX-22 pågår och samarbetet med Novo Nordisk utvecklas väl