Allt inom Q1

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Positiva prekliniska data med NEX-22, NEX-20 fas I fortgår och bra framdrift i partnerprojekten

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2022

Positiv utveckling i produktprojekten och i patentportföljen