Allt inom Q1

Delårsrapport Januari – Mars 2020

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell , ettnytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer

Delårsrapport Januari – Mars 2019

Nanexa AB (PUBL)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden.

Läs mer