Allt inom Q1

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2024

Förberedelser för start av klinisk studie med NEX-22 pågår och samarbetet med Novo Nordisk utvecklas väl

Nanexa publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Positiva prekliniska data med NEX-22, NEX-20 fas I fortgår och bra framdrift i partnerprojekten