Allt inom mfn_news

Nanexa publicerar årsredovisning för 2023

Nanexa AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nanexa.com/finansiella-rapporter.

”Ett år som tagit oss närmare kommersialisering och den expansiva typ 2-diabetes- och obesitasmarknaden.”

”Under 2023 har vi levererat i våra produktprojekt och i de projekt vi driver tillsammans med ett antal ledande läkemedelsbolag.

Läs mer

Nanexa publicerar bokslutskommuniké och Q4-rapport 2023

Klinisk prövningsansökan för NEX-22 inlämnad, finansiering säkrad och taktiska prioriteringar för 2024